แบบรายงานความปลอดภัย

รายละเอียดการติดต่อ

ใช้ฟอร์มนี้สำหรับ

  • - ความปลอดภัยที่ต้องได้รับการดำเนินการ
  • - การสังเกตการณ์ความปลอดภัยทั่วไป

โปรดระบุคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับอันตรายหรืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น กรุณาแนบหน้ากระดาษเพิ่มเติมถ้าต้องการ

คำแนะนำของคุณในการป้องกันและ / หรือแก้ไขปัญหานี้หรือป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำอีกในอนาคตหรือไม่? กรุณาแนบหน้ากระดาษเพิ่มเติมถ้าต้องการ

เพิ่มเติม Change ลบ

ถ้าคุณลืม เลข ประจำเครื่อง โปรดติดต่อ แผนก ไอที ของคุณ